Световен ден за психично здраве

10 октомври За първи път се отбелязва на 10 oктомври 1992 година и първоначално стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве.Това е ден за образование и гласност за психичното здраве, както и за борбата против стигмата на психичните…

Световен ден за борба срещи СПИН

 1 декември Тази година той е под надслов „Да премахнем неравенствата. Да спрем СПИН. Да победим пандемиите“. Екипът на ПИЦ – Враца раздаде червени лентички, в знак на солидарността с ХИВ-позитивните и болните от СПИН.

Превенция в Поправителен дом за младежи към Затвор Враца

Експерти от ПИЦ – Враца целогодишно провеждат дейности по превенция с младежи от ПДНМ към затвор Враца. Разискват се теми свързани с употребата на психоактивни вещества – вреди, последици, предпазване. Представят се филми свързани с превенция от наркотиците – марихуана,…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА УЧЕНИЦИ   8-11 клас

„ От връстници за връстници”          Превантивната програма е изготвена в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците /2022 – 2024 година/ и Планът за действие към нея от специалисти в областта на превенция от употребата на психоактивни вещества и…

31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

По повод 31 май – Световен ден без тютюнев дим  експерти от ПИЦ Враца съвместно с Регионална здравна инспекция проведоха тематична инициатива – Ябълка срещи цигара. На специална шатра в центъра на града всеки, който се раздели с една цигара бе…

НЕ ОБРЪЩАЙ ОЧИ

            Кампанията е предназначена за ученици от прогимназиален и гимназиален курс на обучение и включва представянето на филм с образователна насоченост с цел превенция употребата на наркотични вещества. Филмът е създаден по идея на ОСНВ и ПИЦ Враца и е част…

гр.Врацаул. Кокиче 14