АЗБУКА НА НАРКОТИЦИТЕ

                       КАКВО Е НАРКОТИК?

Наркотикът е вещество, чийто прием оказва влияние върху функционирането на централната нервна система (мозъка). В зависимост от начина на действие на конкретното вещество, настъпват различни промени в психическото, емоционалното и физическото състояние на индивида.

Общоприетият термин за наркотик, който е и най-неутрален и всеобхватен, е „психоактивно вещество“. Той описва целия клас вещества, които представляват интерес за политиките за наркотиците – законни или незаконни, предизвикващи зависимост или не.

Понякога се използват и термините „наркотично вещество“ и „психотропно вещество“.

Според българското законодателство веществата, които биват класифицирани като наркотични, са разделени в три групи:

  • растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
  • вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
  • рискови вещества.
Алкохол
Амфетамин
Екстази
Канабис
Кокаин
LSD
магически гъби
опиати и опиоиди
синтетични канабиноиди
хероин
метадон
никотин
нови психоактивни вещества

Какво трябва всеки да знае за наркотиците

В ерата на глобалните технологии за комуникация и информация все още има теми и въпроси, към които подхождаме с предразсъдъци и страх, с неразбиране и стигматизиране. Една от тези теми е свързана с наркотиците. Макар някои от тях да са познати на човечеството от хилядолетия, като че ли на някакво ниво говоренето за тях, особено в публичното пространство, е тема „табу“.

Немалко са случаите, в които хората са пряко засегнати от наркотиците или пък те са много близо до тях, но като че ли повечето хора не разпознават тези индикатори или пък ги отричат, именно поради страх, че няма да бъдат разбрани и дори ще бъдат заклеймени, или от притеснението, че не знаят какво да правят.

Най-полезното „оръжие“ в тази ситуация би била информацията. Колкото по-информирани сме, толкова по-малко въпроси ще има, на които да не можем да отговорим. Колкото повече знаем за наркотиците, за това откъде идват, каква е причината хората да ги употребяват, какви са рисковете от употребата им, толкова повече възможности ще има за превенция на проблеми, свързани с тях.

КАКВО Е ЗАВИСИМОСТ?

Когато говорим за зависимост към наркотици, трябва да се направи разграничение между физическа и психологическа зависимост.

За физическа зависимост може да се говори тогава, когато има проявени симптоми на абстиненция. Друг физически аспект на зависимостта към наркотици е толерансът. Това означава, че употребяващият има нужда от повишаване на количествата приемано вещество, за да получи същия ефект. Физическата зависимост и толерансът се причиняват от самия наркотик. Има наркотици, които предизвикват и двата феномена, но има и такива, при които не възниква нито един от тях.

Психологическата зависимост означава, че употребяващият вярва, че той или тя не може да функционира без употребата на наркотика. Психологическата зависимост е по-скоро обусловена от личността и психическото функциониране на употребяващия, отколкото от ефектите от самото вещество.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ?

Употребата на наркотици винаги носи някакви рискове. Сред тях е опасността от физическа и/или психологическа зависимост. 

Краткосрочни рискове

В  голяма степен ефектът от даден наркотик зависи от състоянието и настроението на употребяващия в момента, в който е прието веществото. Много наркотици засилват настоящото настроение и могат да имат ефекти, които са различни от очакваните от употребяващия. Неудовлетворението може да се превърне в депресия, тревожността може да се превърне в паника. Един наркотик може да не бъде приет добре от организма и да доведе до гадене, повръщане и да накара човек да се чувства като болен.

Употребата на наркотици е особено опасна за хора, които са психологически уязвими, хора със сърдечно-съдови заболявания, хора с психични проблеми и бременни жени. Жени, които кърмят, трябва да знаят, че могат да предадат активната съставка на наркотика на бебето си чрез кърмата.

При употребата на определени вещества има риск от предозиране или от прием на смъртоносно количество. Някои употребяващи нарочно приемат висока доза. Много често употребяващият взима нещо, което се оказва различно от това, което той смята, че е взел. Това са случаите, когато едно хапче или прахче не съдържат това, което продавачът е обявил. За нелегалните наркотици не съществува качествен контрол. Употребяващите могат също така да взимат едновременно различни наркотици с ефекти, които често са непредвидими и понякога смъртоносни.

Наркотиците влияят върху възприемането на реалността и способността на употребяващия да се концентрира. В градския трафик или на работа употребата на наркотици може да увеличи възможността за инциденти. Употребата на наркотици по време на шофиране е наказуема от закона. Като резултат от употребата на наркотици може да пострадат постиженията в училище и работата.

Рисковете, свързани с употребата на наркотици, зависят и от начина на употреба. Инфекции като ХИВ (СПИН), хепатити и сифилис могат да се разпространяват чрез употребата на игли и спринцовки, които вече са употребявани от друг човек.

Дългосрочни рискове

При случаи на продължителна употреба хората често споделят, че „трябва“ да употребяват или че имат зависимост (физическа и/или психологическа). Рисковете от физически и психични увреждания са големи. Може да се появят неприятни и дори сериозни физически проблеми. Например, продължителното пушене на кокаин може сериозно да увреди функционирането на белите дробове.

В психологически план продължителната употреба на наркотици може да доведе до там, че употребяващите да мислят само за веществата и така да загубят всеки контакт с реалността.

Навиците на живот на пристрастения човек могат или да ограничават, или да увеличават физическите и психологическите щети. Когато за човека е от значение единствено наркотикът, а здравословното хранене и социалните контакти вече не съществуват, употребяващият може бързо да се влоши физически и психически.

гр.Врацаул. Кокиче 14