Световен ден на психичното здраве

Днес Общински съвет по наркотични вещества проведе кръгла маса по повод отбелязването на 10 октомври – Световен ден за психично здраве.

Основна тема на мероприятието бе: Агресията и насилието при подрастващите с водещ Иван Стрижлев – психолог. Бяха обсъдени и дискутирани причините и факторите, които влияят за появата на агресия, видовете агресия, механизмите за овладяване на агресията, както и добри практики споделени от училищните психолози за справяне с проблема. Бяха засегнати и темите за депресията и влиянието от употребата на наркотични вещества върху психическото здраве на децата.

Участие в мероприятието взеха г-жа Стела Димитрова – началник отдел „Образование и здравеопазване“ към Община Враца, г-жа Силвия Пълова – ст. експерт в ГДКПД към ДАЗД, г-н Калин Диков – здравен медиатор към Община Враца и всички педагогически съветници и психолози от основните и средни училища на град Враца.

Leave a comment

гр.Врацаул. Кокиче 14