Кампанията е предназначена за ученици от прогимназиален и гимназиален курс на обучение и включва представянето на филм с образователна насоченост с цел превенция употребата на наркотични вещества. Филмът е създаден по идея на ОСНВ и ПИЦ Враца и е част от програма за универсална превенция употребата на наркотични вещества.

            Кампанията цели предотвратяване употребата на ПАВ, утвърждаване на здравословен начин на живот, даване насоки за взимане на решения и отстояване натиска на групата, предлагане на алтернативно поведение, формиране на житейска позиция и други.

            В рамките на учебната 2021/2022 година в Кампанията взеха участие 614 ученици от гимназиален курс и възрастни на територията на община Враца. 

Leave a comment

гр.Врацаул. Кокиче 14