Отчет за извършени дейности за учебната 2022/2023 година

Обучение по превенция в Началното училище
Програмата цели даване на информация на достъпно за възрастта ниво, за рисковете и вредата от употребата на законни и незаконни психоактивни вещества, както и начините за предпазване от зависимост към тях.
Обученията през учебната 2022/2023 година се проведоха във всички училища, в които има ученици от начален етап на образование /4 клас/ на територията на община Враца и част от училищата в област Враца.

Кампания „Животът е безценен – не го заменяй за дрога”
Кампанията обхваща ученици от V, VI и VII клас на училищата в община Враца и имат за цел да ги запознаят с видовете психоактивни вещества, които биха могли да им бъдат предложени. Обученията включват: презентация на видовете ПАВ / въздействие, последици/; решаване на кръстословица; филм „Писмо от Лора”.
Обученията през учебната 2022/2023 година се проведоха в СУ „Христо Ботев” град Враца, ОУ „Цанко Церковски” град Мизия.

Кампания „Живей цветно без дрога”
Кампанията обхваща ученици от VIII до XII клас. Целта е запознаване с негативните последствия, в различните сфери на живота, от употребата на психоактивни вещества /представяне на филм „Изборът е наш”, тестване на симулационни очила за висока концентрация на алкохол и наркотици в кръвта.
Обученията през учебната 2022/2023 година се проведоха в СУ „Христо Ботев” гр.Враца, ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца, Спортно училище „Св. Климент охридски” гр. Враца, ПЕГ „Йоан Екзарх” гр. Враца, ПГ „Димитраки Хаджитошин” гр. Враца, ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Девене, ОУ „Цанко Церковски” гр. Мизия, СУ „Св.Св Кирил и Методий” с.Бутан, ОбУ „Христо Ботев” с.Баница.

Обучения по селективна превенция
Селективната превенция е насочена към целеви групи от населението, които се считат за рискови по отношение на злоупотребата с ПАВ. Обученията целят елиминиране на употребата на ПАВ или неговите ефекти да бъдат намалени с ограничени усилия. Селективната превенция обхваща подпомагане на развитието в позитивна посока, указване на подкрепа и помощ, намаляване на вредите.
Обученията се провеждат целогодишно през седмица в Училище „Св.Св. Кирил и Методий” в Поправителен дом за непълнолетни младежи към Затвор Враца.

Национална превантивна програма Кодово име „Живот” V – VII клас.
Програмата има за цел предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества.
Занятията през учебната 2022/2023 година се проведоха с ученици от V, VI и VII клас на СУ „Васил Кънчов” град Враца.

Национална превантивна програма „От връстници за връстници” VIII – XI клас.
Програмата има за цел предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества.
Занятията през учебната 2022/2023 година се проведоха с ученици от VIII, IX и X клас на ПЕГ „Йоан Екзарх” град Враца.

Национална кампания „Нестле за Живей активно”
Кампанията се проведе съвместно с Община Враца.Бяха проведени занимания съобразени с различните възрастови групи ученици.

Кръгла маса по повод отбелязване на Световен ден за психично здраве.
Мероприятието се проведе съвместно с психолог, здравен медиатор към Община Враца и училищни специалисти от училищата на територията на град Враца.
Основната тема на мероприятието бе: „Агресията и насилието при подрастващите”. Бяха обсъдени и дискутирани добри практики споделени от училищните психолози за справяне с проблема.

Анкетни проучвания съвместно с АРЗ „Солидарност”
Проучването е насочено към ученици на възраст 12-19 г. с помощта на специални онлайн анкети за превенция на употребата на наркотици. Целта на анкетите е да послужат като мост между експертите и младежите в риск от употребата на психоактивни вещества.
Проучването има изследователска цел и по никакъв начин не касае конкретно личността и качествата на анкетираните. Информацията от участието е абсолютно конфиденциална и остава анонимна.

Отбелязване на Световен ден за борба срещу СПИН.
Мероприятието се проведе съвместно със здравен медиатор към Община Враца и експерт от РЗИ Враца в СУ „Никола Войводов” с ученици от XI клас.

Концерт под надслов „Безопасна ваканция”, като част от коледните мероприятия на Община Враца.

Отбелязване на 14 февруари – Денят на влюбените.
Мероприятието се проведе съвместно със здравен медиатор към Община Враца и експерт от РЗИ град в СУ „Отец Паисий” с ученици от ХI клас.

Отбелязване на Международен ден за безопасен интернет
Мероприятието се проведе съвместно с представители от Специализиран отдел „Киберпрестъпност” при ГДБОП – МВР град София с ученици от V VI и VII клас на СУ „Христо Ботев” град Враца.

Отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюнев дим.
Инициативата ни за втора поредна година е „Ябълка срещу цигара”, където гражданите имаха възможност да заменят една цигара за една ябълка.
Мотото за 2023 година е: „Нуждаем се от храна, не от тютюн”.

Ученически пленер на тема: „Моят свят в моя град”
Мероприятието се проведе съвместно с Община Враца и ученици от НУ „Иванчо Младенов”, НУ „Софроний Врачански”, ОУ „Васил Левски”, СУ „Никола Войводов”, СУ „Отец Паисий”, ПЕГ „Йоан Екзарх”, ПГ „Димитраки Хаджитошин”.
Учениците изобразиха разнообразни картини във връзка с темата на мероприятието.

Leave a comment

гр.Врацаул. Кокиче 14