Провеждат се с ученици от трети и четвърти клас на училищата в гр. Враца. Целта е даване на информация на достъпно за възрастта ниво за рисковете и вредата от употребата на наркотични вещества и включване в начален етап в кампанията за борба със зависимостите. Факторите, обуславящи необходимостта от провеждане на дейностите по превенция са непрекъснато увеличаване броя на децата, които опитват наркотични вещества, намаляване възрастовата граница на опитвалите наркотици, слаба информираност на децата от началния курс и техните родители относно рисковете и вредата от наркотиците. 

            Информацията се поднася по достъпен за възрастта начин.

            Занятията са проведени в началото на учебната 2021/2022 г. – НУ „Иванчо Младенов” – 80 ученици; ОУ „Васил Левски” – 49 ученици; СУ „Христо Ботев” – 18 ученици.

Leave a comment

гр.Врацаул. Кокиче 14