На 30.08.2022г. се проведе обучение с деца от Преходно жилище и ЦНСТ- на присъстващите се представи филма “Не обръщай очи”, последва кратка дискусия по темата за употреба и злоупотреба с психоактивни вещества. Включи се и Здравният медиатор Калин Диков с презентация за вредите от употребата на Райски газ.

Leave a comment

гр.Врацаул. Кокиче 14