Опиатите са вещества, извлечени от растението опиев мак (на латински: Papaver somniferum L.). Чрез отделяне на неузрелия семенник и изсушаване на латекса (млечния сок), който излиза, се получава суров опиум.

Опиумът съдържа множество алкалоиди (около 50). Те могат да се разделят в два добре ограничени химични класа – фенантрени и бензилизокинолини. Основните фенантрени са морфин, кодеин и тебаин, а главните бензилизокинолини са папаверин и носкапин. Морфинът е преобладаващият алкалоид. Хероинът се прави чрез химическа обработка на морфина.

Опиоидите са вещества (молекули), които са синтетични или полусинтетични. Това означава, че активните съставки (молекули) са произведени чрез химичен синтез. Опиоидите могат да действат в човешкото тяло точно като опиати заради подобните си молекули. Някои примери за опиоиди са: метадон, бупренорфин, оксикодон, хидрокодон, фентанил.

Употребата на всички опиати и опиоиди може бързо да предизвиква зависимост, както физическа, така и психологическа.

При употребата на опиати/опиоиди може се развие толеранс (необходимост от повишаване на количеството за получаване на един и същ ефект). При някои от тези вещества това става по-бързо, при други – по-бавно.

Краткосрочни ефекти: намаляване на болката и чувствата на тревожност, кратка еуфория, притъпени емоции, запек, потискане на кашлицата. Продължителността и точният вид на ефекта се различават според типа опиат/опиоид.

Дългосрочни ефекти: употребяващите често страдат от загуба на тегло и влошаване на здравето, тъй като се хранят лошо и не се грижат достатъчно за себе си; губят интерес към случващото се с тях и около тях.

Важно:
•    хората, които се инжектират, са подложени на риск от свръхдоза и/или от заразяване с различни инфекциозни заболявания (ХИВ, хепатити, сифилис и др.).
•    много обезболяващи лекарства, съдържащи опиати/опиоиди, съдържат и други активни съставки, които могат да бъдат опасни или смъртоносни във високи дози (например парацетамол, аспирин, ибупрофен).

КАКВО СА ОПИАТИ И ОПИОИДИ?

Опиатите са химични вещества, извлечени от растението опиев мак (на латински: papaver somniferum). Чрез отделяне на неузрелия семенник и изсушаване на млякото, което излиза, се получава суров опиум. От суровия опиум може да се извлече морфин, а хероинът се прави чрез химическа обработка на морфина. Опиум е общо име за множество от алкалоидите, съдържащи се в него, включително морфин, кодеин, тебаин, папаверин и носкапин.

По-голямата група на опиоидите включва полусинтетични и синтетични вещества, сходна по структура с опиатите – хероин, оксикодон, фентанил, мепиридин (демерол) и др. Опиоидите преминават през същия метаболизъм в човешкото тяло, както и опиатите, но се различават по тяхната скорост на абсорбция и разтворимост в мастните тъкани.

Опиатите  и опиоидите имитират действието на обезболяващите химични вещества, които се произвеждат естествено в човешкия мозък – ендорфините.

Опиоидите са лекарствени вещества, предписвани от лекар и предвидени да се използват за кратък период от време като средство за лечение или облекчаване на симптоми. Употребата им в почти всички случаи се назначава от специалист, за точно определен период от време и строга схема за прием. Предписват се в случаи, в които обикновените обезболяващи средства като аспирин, ибупрофен и парацетамол и др. нямат ефект.

Въпреки че опиоидите могат да варират в степента на своето действие, те всичките са мощни обезболяващи, които потискат централната нервна система (ЦНС), забавят някои жизнени функции и повлияват физическото и психическо неразположение в следствие на дадена травма.

Толерансът се развива бързо почти към всички опиати и опиоиди. Крос-толерансът е типичен, т.е., веднъж щом е изграден толеранс към определено опиатно/опиоидно вещество, това ще означава толеранс към практически цялата група опиати или опиоиди с много малко вариации. Опиатите и опиоидите предизвикват силна психическа и физическа зависимост. Тежестта на зависимостта се определя от типа вещество, дозировките, продължителността на употреба, от определени генетични специфики на метаболизма и от чувствителността на мозъчните структури на индивида.

КАКВИ СА ЕФЕКТИТЕ?

Най-общо употребата на опиати и опиоиди предизвиква следните ефекти:

 •  аналгезия (успокояват/намаляват болката);
  •    сънливост;
  •    еуфорично настроение (дължи се на освобождаването на хистамин);
  •    потискат действието на ЦНС, сърдечната дейност и дишането;
  •    телесната температура леко спада;
  •    зениците се свиват силно (освен ако не е използван меперидин/демерол, при който зениците се разширяват);
  •    променя се функционирането на червата и мускулите на сфинктера (предизвикват констипация/запек);
  •    сексуалният нагон може да отслабне.

Опиоидите намаляват производството на кортикотропин-рилизинг фактор, което на свой ред намалява концентрацията на адренокортикотропния хормон и кортизола и клинично се изразява в противостресово действие и седация (релаксация/успокоение).

В началото употребяващият може да повръща, да има главоболие, разсеяност, гадене, сърбеж и странно усещане в главата.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ОТ УПОТРЕБАТА?

В допълнение към физическата и психологическата зависимост употребата на опиати и опиоиди носи със себе си следните основни рискове:

 •  Свърхдоза, не рядко последвана от смърт. Забавянето на дишането, причинено от опиатите и опиоидите, може да бъде фатално. Човек може да приеме свръхдоза по различни причини: вземане на голяма доза наведнъж; употреба на същата доза като преди, но след период на въздържание (неупотреба) или като попадне, без да очаква, на вещество с високо ниво на чистота.
  •    Употребата на нестерилни игли и спринцовки за инжектиране може да причини кожен абсцес и заразяване с кръвнопреносими инфекции като ХИВ и хепатити.
  •    Опиатите и опиоидите потискат болковите усещания. Поради това симптомите на различните болести може да се притъпят и употребяващият да не разбере навреме, че страда от някакво заболяване. Това от своя страна може да доведе до сериозно увреждане на здравето.
  •    Употребата на опиати  и опиоиди нарушава менструалния цикъл; понякога менструацията напълно изчезва.
  •    Бебетата, родени от употребяващи майки, често показват симптоми на абстиненция през първите часове и дни от живота си.
  •    Комбинацията на опиати и опиоиди с други депресанти на ЦНС (например алкохол и бензодиазепини) е много опасна, защото различните вещества взаимно усилват своите ефекти. Депресантите на ЦНС потискат дишането и това може да доведе до смърт.

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД

Някои хора, които са на лечение с метадон, често злоупотребяват с медикамента и си го  инжектират (когато е в течна форма). Това може много бързо да доведе до флебит (възпаление на вените).

Опасността при опиатите и опиоидите идва от това, че позитивните ефекти са пусков механизъм за негативните – отпускащият ефект бързо води до безразличие (например някой може да спре да се интересува от щетите, които си причинява с употребата на наркотици).

гр.Врацаул. Кокиче 14