Магически гъби (на английски – magic mushrooms, shrooms) e колективен термин за гъбите, които притежават психоактивни качества. Те могат да предизвикат халюцинации и други промени във възприятията чрез активните си съставки псилоцибин и псилоцин. Затова магическите гъби и по-точно споменатите вече вещества се причисляват към групата на халюциногените.

Халюциногените са разнообразен клас химични вещества. Те могат да бъдат групирани според химическата им структура в три главни групи: индолалкиламини или триптамини (LSD, псилоцибин и псилоцин), фенетиламини (мескалин и MDMA) и канабиноиди.

Магическите гъби и части от тях могат да се ядат свежи или сушени. Могат също да се използват за правене на чай. Понякога се поднасят с храната.

„Пътуване“ или trip са думи, с които се означават ефектите от употребата на халюциногени. Краткосрочните ефекти включват промяна на настоящите емоции, зрителни халюцинации, изопачаване и понякога пълна промяна на възприятията за време и пространство. Сред рисковете са така наречения „bad trip”, флашбекове, гадене и болки в стомаха. Също така е възможно магическите гъби да бъдат объркани с някой отровен вид.

Когато веществото се приеме отново скоро след като е било употребено, ефектите от него са незначителни. Употребяващият не изпитва необходимост от повишаване на количеството за получаване на същия ефект при приемане след по-дълъг период без употреба. Вероятността за развитие на зависимост към магически гъби не е голяма.

Псилоцинът и псилоцибинът са контролирани вещества, включени в Списък 1 на Конвенцията за психотропни вещества на ООН от 1971 година. Въпреки това контролът върху самите гъби, които съдържат тези вещества, се интерпретира по различни начини в Европа. В някои страни законът изрично включва гъбите в забранителните списъци и забранява тяхната продажба или притежание. В други държави те просто се третират по същият начин както и самите халюциногенни вещества. В някои страни се взима предвид с какво намерение се отглеждат или разпространяват и в какво състояние са (пресни или изсушени, или обработени по някакъв друг начин). В България веществата псилоцин и псилоцибин са включени в списъка със забранените вещества, но самите гъби не присъстват в него.

КАКВО СА МАГИЧЕСКИ ГЪБИ?

Магически гъби е популярното общо име на различните видове гъби, които влияят на психиката. Ефектът им се дължи на две основни вещества – псилоцибин и псилоцин. Те могат да предизвикват халюцинации: в това състояние употребяващият вижда и усеща неща, които не съществуват. Затова се причисляват към халюциногените.

Повечето гъби, които съдържат псилоцибин и псилоцин, принадлежат към родовете Psilocybe, Panaeolus и Copelandia, а броят на видовете надвишава 50. Повечето от тях са малки и кафяви или с телесен цвят. Те лесно могат да бъдат сбъркани с много ядивни или отровни видове. Трудни са за разпознаване, а това носи рискове.

ОТКЪДЕ ИДВАТ?

Магическите гъби идват от природата. Те биват разпространявани пресни, изсушени или дори под формата на пудра или капсули.

Гъбата Psilocybe semilanceata или псилоцибе расте в ограничени региони и в България. Магическите гъби са сред най-старите халюциногени, познати на човека. В Южна и Централна Америка те се използват от хиляди години, обикновено по време на религиозни церемонии, защото според употребяващите гъбите улесняват контакта с боговете.

КОИ СА АКТИВНИТЕ СЪСТАВКИ?

Активните съставки в гъбите, които предизвикват характерните ефекти, са псилоцибин и псилоцин. И двете вещества са индолалкиламини и имат структура, подобна на невротрансмитера серотонин. Псилоцибинът се метаболизира до псилоцин при консумация.

Количеството на активните съставки варира от гъба до гъба. То зависи от вида, произхода, условията на растеж и в какъв период са набрани гъбите. Видът с най-висока концентрация на активни вещества е Psilocybe semilanceata, а тяхната концентрация в изсушените гъби достига до 1%.

В изсушените гъби халюциногенните вещества са в по-висока концентрация – около 10 пъти по-висока, отколкото в пресни. Това е така, защото около 90% от теглото на пресните гъби е вода.

КАК ДЕЙСТВАТ МАГИЧЕСКИТЕ ГЪБИ?

Ефектите зависят от дозата, индивидуалната реакция и чувствителност към псилоцибин, предишни преживявания и средата. Ефектите са предимно свързани с централната нервна система.

Субективните ефекти са много разнообразни при отделните хора и освен това един и същ човек може да има силно различаващи се преживявания под влияние на гъбите. Ефектите варират от леко чувство на отпускане, замайване, еуфория, усилено визуално възприятие (виждане на цветовете като по-ярки), зрителни разстройства (движещи се повърхности, вълни) до налудности, променено възприятие за реални събития, изображения и лица, или истински халюцинации. Сензорните разстройства могат да бъдат съчетани с безпокойство, липса на координация, тревожност, затруднена преценка за време и разстояние, чувство на нереалност и дори деперсонализация. Тези ефекти могат да се обединят под общото название „bad trip“ или в буквален превод – „лошо пътуване“, и към тях могат да бъдат прибавени и панически реакции и състояние, подобно на психоза.

Физиологичните ефекти не са особено силни, но могат да включват замаяност, гадене, слабост, болки в мускулите, треперене, болки в стомаха, разширяване на зениците, слабо до умерено ускоряване на сърдечния ритъм и дишането, повишено кръвно налягане. Обикновено телесната температура не се променя. Въпреки това има случаи на силна болка в стомаха, продължително повръщане, диария и други.

При ниско телесно тегло и приемане на гъби на празен стомах, ефектите на същата доза могат да бъдат много по-силни. Обикновено жените изпитват по-силен ефект.

КАК СЕ УПОТРЕБЯВАТ?

Гъбите могат да се ядат сурови, да се приготви чай, или да се сготвят с други храни, които да прикрият горчивия вкус. Независимо в каква форма се приемат гъбите (пресни, изсушени, на чай) е трудно да се направи преценка колко голямо е количеството на самите халюциногени в тях. След поглъщането им псилоцибинът се превръща в псилоцин от ензими. Той се абсорбира от стомашно-чревния тракт и ефектите започват до около 30 минути. Продължителността им е около 4 до 6 часа.

КОЙ УПОТРЕБЯВА?

Употребата на магически гъби в западния свят датира от 60-те години. Те се употребяват от много различни групи хора. Една от най-големите от тях е групата на младите хора, които имат желание да експериментират с всякакви неща в живота си. Употребяващите от други възрастови групи обикновено се интересуват на първо място от ефектите на промяна на съзнанието и релаксация. Употребата при тях обикновено се ограничава до няколко пъти.

Например, при един неприятен опит с много силен негативен ефект обикновено употребата се прекратява.

Неприятният вкус на гъбите и лекото гадене, което предизвикват, не окуражава употребата.

По данни от проучването ESPAD за Европа през 2011 г. до около 2% от младите хора (от 15 до 34 години) са употребили магически гъби през изминалата година. Сред 15 и 16-годишните процентът на тези, които са употребили някога през живота си, е между 1 и 7%, като единствено в Чехия те са 7%.

ВОДЯТ ЛИ ДО ПРИСТРАСТЯВАНЕ?

Употребата на халюциногени може да доведе до развитие на толеранс, но той изчезва бързо след прекратяването на употребата. Не се изпитват и физически симптоми на абстиненция след прекъсване на хронична употреба. Вероятността човек да развие зависимост към магически гъби не е висока.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ?

 •  Ако човек бере магическите гъби сам, винаги има риск да ги сбърка с някой отровен вид, който може сериозно да навреди на здравето или да застраши живота.
  •    Така нареченият „bad trip“ може да е много плашещо и предизвикващо силна тревога преживяване. Възможни са параноя и паника. Човек няма как да знае предварително дали това ще му се случи.
  •    Възможни са флашбекове (flashbacks). Те представляват преживяване отново на някои от ефектите на халюциногените, без да има настояща употреба. Могат да се случат няколко дни след последната употреба или дори след повече от година.
  •    Възприятията за собственото тяло и средата могат да бъдат изкривени, което повишава риска, защото употребяващият няма пълен контрол над поведението си. Шофирането под влияние на магически гъби е опасно.
  •    Ако употребяващият има някакво психично заболяване, гъбите могат да влошат състоянието му.
  •    Употребата на гъби може да доведе и до някои неприятни физически симптоми: замаяност, гадене, слабост, болки в мускулите, треперене, болки в стомаха, слабо до умерено ускоряване на сърдечния ритъм и дишането и повишение на кръвното налягане.
  •    Комбинирането на гъбите с други наркотици или алкохол предизвиква непредвидими ефекти, които понякога могат да са опасни.
  •    Поради факта, че концентрацията на активните съставки в гъбите може да варира, рискът от много голяма доза и изключително силен ефект винаги съществува. При консумацията на храна или питиета с гъби определянето на дозата е почти невъзможност.
  •    Употребата на магически гъби по време на бременност е крайно непрепоръчителна, както и на всички други наркотици.
  •    Едновременен прием на гъби, съдържащи псилоцибин, с МАО-инхибитори може драстично да увеличи силата на ефектите. МАО-инхибиторите обикновено се съдържат в някои видове антидепресанти, отпускани по лекарско предписание. Други лекарства, отпускани с или без рецепта, както и някои наркотици, също съдържат МАО-инхибитори.

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА УПОТРЕБЯВАЩИЯ?

Когато има съмнение, че някой употребява, най-добрият подход е един открит и отворен разговор. Има за какво да се тревожим, ако причината за употребата е чувство за непреодолими трудности. Най-добре е да се направи опит за справяне с проблемите, стоящи под повърхността. Паниката и заплахите често само влошават ситуацията и отношенията с употребяващия и по този начин предизвикват нежелания ефект – продължаване на употребата.

Възможно е да попаднем на някой човек (наш познат, приятел или непознат), който е под въздействие на гъби и не се чувства добре. Когато едно „пътуване“ се окаже лошо, успокойте човека и не го оставяйте сам. Не се паникьосвайте, потърсете тихо място и говорете с употребилия. Обяснете му, че това, което изпитва, се дължи на веществото и че ще премине. Опитайте се да го разсеете. При някои хора изяждането на нещо сладко или приемането на витамин С може да помогне за успокояване на нещата. Ако се появи опасна ситуация или тревожността продължи с часове, трябва да се консултирате с лекар.

гр.Врацаул. Кокиче 14