Ивалина Ангелова
Педагог ПИЦ
Ана Дойчинова
Педагог ПИЦ
Катя Трифонова
Психолог ПИЦ
Диана Младенова
Младши експерт Превенция на наркомании ПИЦ
Дениса Руменова
Социален работник ПИЦ
гр.Врацаул. Кокиче 14